Rocas

Codigo Clasificación Subclasificación Tipo Disp./Cant. Ver Detalle
Escoria B Escoria Volcano-Clasticas 1 vista
Alt-008A Alteraciones 3 vista
Alt-007A Skarn Alteraciones 3 vista
Alt-006A Argílica Alteraciones 1 vista
Alt-004A Argílica Avanzada Alteraciones 6 vista
Alt-003B Fílica Alteraciones 1 vista
Alt-003A Fílica Alteraciones 4 vista
Alt-002B Propilítica Alteraciones 1 vista
Alt-002A Propilítica Alteraciones 3 vista
Alt-001B Potásica Alteraciones 2 vista