Rocas

Codigo Clasificación Subclasificación Tipo Disp./Cant. Ver Detalle
47E7604 Pizarra Metamórficas 1 vista
VC-002A Pómez Volcano-Clasticas 17 vista
Pómez D Pómez Volcano-Clasticas 1 vista
Alt-001A Potásica Alteraciones 6 vista
Alt-001B Potásica Alteraciones 2 vista
Alt-002A Propilítica Alteraciones 3 vista
Alt-002B Propilítica Alteraciones 1 vista
47E6449 Pumicita Volcano-Clasticas 1 vista
47E6909 Riolita Volcano-Clasticas 1 vista
47E4864 Serpentinita Metamórficas 1 vista