Rocas

Codigo Clasificación Subclasificación Tipo Disp./Cant. Ver Detalle
60271-01 Granito Granito alcalino Ígneas 1 vista
47E3649 Granito Granito de hornblenda Ígneas 1 vista
47E3629 Granito Granito de biotita Ígneas 1 vista
IG-004A Granito Ígneas 3 vista
470026-000 Gneiss Augen gneiss Metamórficas 1 vista
470026-004 Gneiss Ígneas 8 vista
47E3504 Gneiss Augen gneiss Metamórficas 1 vista
470025-984 Gabro Ígneas 9 vista
47E6274 Filita Metamórficas 1 vista
Alt-003A Fílica Alteraciones 4 vista