Rocas

Codigo Clasificación Subclasificación Tipo Disp./Cant. Ver Detalle
VC-008A Dacita Volcano-Clasticas 3 vista
IG-001A Diorita Ígneas 10 vista
IG-004A Granito Ígneas 3 vista
IG-007A Monzogranito Ígneas 3 vista
Alt-001A Potásica Alteraciones 6 vista
Alt-001B Potásica Alteraciones 2 vista
Alt-002A Propilítica Alteraciones 3 vista
Alt-002B Propilítica Alteraciones 1 vista
Alt-003A Fílica Alteraciones 4 vista
Alt-003B Fílica Alteraciones 1 vista