Rocas

Codigo Clasificación Subclasificación Tipo Disp./Cant. Ver Detalle
47E5744 Obsidiana Volcano-Clasticas 1 vista
47E7084 Arenisca Sedimentarias 1 vista
47E7144 Grauvaca Sedimentarias 1 vista
53-1220 Turritela Otros 1 vista
VC-003A Obsidiana Volcano-Clasticas 6 vista
VC-001B Escoria Volcano-Clasticas 4 vista
TEST VETILLAS Andesita Vetillas vista
VC-001A Escoria Volcano-Clasticas 4 vista
Escoria B Escoria Volcano-Clasticas 1 vista
VC-002A Pómez Volcano-Clasticas 17 vista