Rocas

Codigo Clasificación Subclasificación Tipo Disp./Cant. Ver Detalle
470264 Arenisca Sedimentarias 2 vista
47E6274 Filita Metamórficas 1 vista
47E6909 Riolita Volcano-Clasticas 1 vista
47E7604 Pizarra Metamórficas 1 vista
47E4664 Caliza Creta Sedimentarias 1 vista
47E3649 Granito Granito de hornblenda Ígneas 1 vista
47E4864 Serpentinita Metamórficas 1 vista
47E5744 Obsidiana Volcano-Clasticas 1 vista
47E7084 Arenisca Sedimentarias 1 vista
47E3629 Granito Granito de biotita Ígneas 1 vista