Rocas

Codigo Clasificación Subclasificación Tipo Disp./Cant. Ver Detalle
470025-828 Carbón Carbón bituminoso Sedimentarias 1 vista
470016-624 Arenisca Sedimentarias 1 vista
470015-514 Pizarra Pizarra bituminosa Metamórficas 1 vista
470015-486 Turba Turba de carbón Sedimentarias 1 vista