Rocas

Codigo Clasificación Subclasificación Tipo Disp./Cant. Ver Detalle
TEST VETILLAS Andesita Vetillas vista
VC-005A Andesita Andesita Porfídica Volcano-Clasticas 17 vista
VC-005B Andesita Andesita Afanítica Volcano-Clasticas 1 vista
VC-005C Andesita Ocoita Volcano-Clasticas 1 vista