Rocas

Codigo Clasificación Subclasificación Tipo Disp./Cant. Ver Detalle
470264 Arenisca Sedimentarias 2 vista
47E4664 Caliza Creta Sedimentarias 1 vista
47E7084 Arenisca Sedimentarias 1 vista
47E7144 Grauvaca Sedimentarias 1 vista