Rocas

Codigo Clasificación Subclasificación Tipo Disp./Cant. Ver Detalle
VC-007E Toba Toba Lítica Volcano-Clasticas 11 vista
VC-007B Toba Toba Soldada Volcano-Clasticas 10 vista