Rocas

Codigo Clasificación Subclasificación Tipo Disp./Cant. Ver Detalle
VC-007E Toba Toba Lítica Volcano-Clasticas 11 vista
VC-008A Dacita Volcano-Clasticas 3 vista