Minerales

Codigo Clasificación Mineral Cant. Descripción de Muestra Ver Detalle
Ox-2 Óxidos Magnetita 3 vista
Ox-1 Óxidos Hematita 5 vista
O-007A Óxidos Wulfenita 2
Wulfenita diseminada, mayormente microcristalina pero con algunos cristales tabulares distinguibles.
vista
O-006A Óxidos Psilomelano 1 Masivo, botroidal. vista
O-005A Óxidos Pirolusita 2 Pirolusita dendrítica en roca silicatada. vista
O-004E Óxidos Hematita 2 Hematita especularita en vetillas asociada a bornita y calcopirita. vista
O-004D Óxidos Hematita 1 Hematita en vetillas vista
O-004C Óxidos Hematita 1 Hematita con malaquita y atacamita. vista
O-004B Óxidos Hematita 2 Hematita especularita con crisocola. vista
O-004A Óxidos Hematita 4 Hematita masiva tipo especularita. vista