Minerales

Codigo Clasificación Mineral Cant. Descripción de Muestra Ver Detalle
Si-5 Silicatos Epidota 1 vista
Si-6 Silicatos Turmalina 1 vista
Si-7 Silicatos Cuarzo 6 vista
Si-8 Silicatos Biotita 1 vista
As-1 Arseniatos Eritrina 1 vista
Su-1 Sulfuros Pirita 6 vista
Su-2 Sulfuros Calcopirita 7 vista
Su-5 Sulfuros Blenda vista
Su-6 Sulfuros Galena 4 vista
Su-8 Sulfuros Tetraedrita 1 vista