Minerales

Codigo Clasificación Mineral Cant. Descripción de Muestra Ver Detalle
O-001D Óxidos Magnetita 2 Magnetita parcialmente martitizada. vista
O-002A Óxidos Cromita 2 Cromita masiva con patina marrón amarillenta. vista
O-003A Óxidos Ilmenita 1 Ilmenita masiva con patina de oxidos e hidroxidos de hierro. vista
O-004A Óxidos Hematita 4 Hematita masiva tipo especularita. vista
O-004B Óxidos Hematita 2 Hematita especularita con crisocola. vista
O-004C Óxidos Hematita 1 Hematita con malaquita y atacamita. vista
O-004D Óxidos Hematita 1 Hematita en vetillas vista
O-004E Óxidos Hematita 2 Hematita especularita en vetillas asociada a bornita y calcopirita. vista
O-005A Óxidos Pirolusita 2 Pirolusita dendrítica en roca silicatada. vista
O-006A Óxidos Psilomelano 1 Masivo, botroidal. vista