Minerales

Codigo Clasificación Mineral Cant. Descripción de Muestra Ver Detalle
Si-5 Silicatos Epidota 1 vista
Si-6 Silicatos Turmalina 1 vista
Si-7 Silicatos Cuarzo 6 vista
Si-8 Silicatos Biotita 1 vista
Si-8 Silicatos Biotita 1 vista
Si-9 Silicatos Muscovita 2 vista
Si-10 Silicatos Crisocola 3 vista
Si-11 Silicatos Feldespato 2 vista
Si-12 Silicatos Microclina 5 vista
Si-13 Silicatos Hornblenda 1 vista