Minerales

Codigo Clasificación Mineral Cant. Descripción de Muestra Ver Detalle
Ox-3 Óxidos Martita 3 vista
Ox-4 Óxidos Cromita 1 vista
Ox-5 Óxidos Pirolusita 2 vista
Ox-6 Óxidos Limonita 7 vista
Na-1 Nativos Cobre Nativo 1 vista
Na-2 Nativos Azufre 2 vista
Si-1 Silicatos Actinolita 3 vista
Si-2 Silicatos Talco 3 vista
Si-3 Silicatos Granate 4 vista
Si-4 Silicatos Clorita 1 vista